Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Kostomłoty. Co warto zobaczyć w Kostomłotach

Chcesz poznać zabytki gminy Kostomłoty? Oto rejestr zabytków Kostomłotów! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Kostomłotach ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Kostomłotach - zabytki Kostomłotów

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Kostomłotach? Dowiedz się, czy w Kostomłotach znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Kostomłotów.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Kostomłotach. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Kostomłotów.

Zabytki w Kostomłotach

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Kostomłotach.

Zabytki Kostomłotów

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Kostomłotach jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Kostomłotów w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Kostomłotach lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Kostomłotów,
 • MPZP Kostomłotów,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Kostomłotach.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Kostomłotach?

Ochroną zabytków w Kostomłotach zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Kostomłotach są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Kostomłotów.
 2. Urząd Gminy Kostomłoty. Urząd Gminy Kostomłoty prowadzi gminną ewidencję zabytków Kostomłotów, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Kostomłoty zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Kostomłotów

Gminną ewidencję zabytków Kostomłotów prowadzi Urząd Gminy Kostomłoty, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Kostomłotów?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Kostomłotów następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Kostomłotów nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Kostomłotów oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Kostomłotów. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Kostomłotów nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Kostomłotów, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Kostomłoty, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Kostomłotach

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół filialny pw. św. Marcina


Chmielów

Kościół filialny pw.św.Marcina jest przykładem zbarokizowanej budowli gotyckiej.

Pałac


Jarząbkowice, 20

Pałac w Jarząbkowicach jest przykładem eklektycznej rezydencji śląskiej, łączącej relikty barokowe z neoklasycyzmem i (...)

Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego


Karczyce, 30

Kościół w Karczycach jest ceglaną, gotycko-renesansową świątynią wiejską, z bogatym, neogotyckim wyposażeniem.

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego


Kostomłoty

Gotycki, rozbudowany w formach renesansowych i neogotyckich kościół parafialny pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach (...)

Układ urbanistyczny


Kostomłoty

Kostomłoty posiadają dobrze zachowany, historycznie ukształtowany, nowożytny układ przestrzenny.

Kościół filialny pw. Matki Bożej Anielskiej


Bogdanów

XIX-wieczny zespół kościoła filialnego pw.Matki Bożej Anielskiej z cmentarzem stanowi istotną dominantę architektoniczną (...)

Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła


Paździorno, 29

Kościół w Paździornie jest wielofazową świątynią wiejską, z bogatym wystrojem wnętrza oraz zespołem renesansowych, (...)

Kościół ewangelicki


Mieczków, 37

Neogotycki kościół ewangelicki w Mieczkowie stanowi cenny przykład XIX-wiecznej, monumentalnej świątyni ewangelickiej; (...)

Kościół filialny pw. św. Mateusza


Wilków Średzki

Kościół w Wilkowie Średzkim jest kamienną, gotycką świątynią wiejską, z częściowo zachowanymi, gotyckimi malowidłami (...)

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny


Osiek

Neogotycki kościół filialny pw.Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Osieku stanowi interesujący przykład dobrze (...)

Kościół parafialny pw. św. Anny


Ramułtowice

Neogotycki kościół w Ramułtowicach jest realizacją projektu znanego, wrocławskiego architekta Carla Johanna Lüdecke, który (...)

Kościół parafialny pw. św. Jadwigi


Świdnica Polska

Kościół parafialny pw.św.Jadwigi w Świdnicy Polskiej stanowi interesujący przykład barokowej świątyni wiejskiej oraz wraz (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: