Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kostomłoty  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kostomłoty

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kostomłoty.

Mapa Geoportal Kostomłoty
Mapa z granicą gminy Kostomłoty

Dane urzędu

Urząd Gminy Kostomłotyul. Ślężna 2Kostomłoty, 55-311

Tel: 71 3170283

Fax: 71 3170287

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ljh32d3x0r/skrytka

E-mail: gmina@kostomloty.pl

Powiat: średzki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Kostomłoty: 0218012

Witryna: www.kostomloty.pl

Władze lokalne: Wójt Edward Jerzy KULIGgmina@kostomloty.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kostomłotów

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kostomłoty to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kostomłoty na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kostomłotów, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kostomłotów, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kostomłotów

Gmina Kostomłoty w liczbach

Powierzchnia gminy Kostomłoty*

145 km2

749 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kostomłoty*

7 109 mieszkańców

1313 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kostomłoty*

49 mieszkańców na km2

1584 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kostomłoty

Geoportal Kostomłoty prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kostomłoty, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kostomłoty.

Dostęp do danych Geoportalu Kostomłoty

Jak powstał Geoportal gminy Kostomłoty?

Geoportal Kostomłoty powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kostomłoty, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kostomłoty.

Geoportal Kostomłoty umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kostomłoty oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kostomłoty, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kostomłoty

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kostomłoty?

Informacje na Geoportalu Kostomłoty

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kostomłoty?

Korzyści z Geoportalu Kostomłoty

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kostomłoty?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kostomłoty.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kostomłoty łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kostomłotach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kostomłotów zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kostomłoty, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kostomłoty oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kostomłoty. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kostomłotów możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kostomłotów. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kostomłoty. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kostomłoty.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kostomłotach.

  Geoportal gminy Kostomłoty posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kostomłoty. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kostomłotach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kostomłoty przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kostomłotach.

  W Geoportalu Kostomłoty przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kostomłoty. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kostomłotach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kostomłoty zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kostomłoty, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kostomłoty oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kostomłoty.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kostomłoty. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kostomłoty są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kostomłoty podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kostomłoty.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kostomłotach. W Geoportalu gminy Kostomłoty udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kostomłotach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kostomłoty.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kostomłoty. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kostomłoty.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kostomłoty, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kostomłoty. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kostomłoty.

 • Zabytki w gminie Kostomłoty

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kostomłoty. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kostomłoty oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kostomłoty.

 • Informacje o wyborach w gminie Kostomłoty

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kostomłoty. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kostomłoty i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kostomłoty dla mieszkańców

Geoportal Kostomłoty jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kostomłoty. Na mapie Kostomłotów sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kostomłoty mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kostomłoty. Korzystając z map Geoportalu gminy Kostomłoty w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kostomłoty są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kostomłoty dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kostomłoty dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować