Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kostomłoty  sprawdź informacje Na Mapie gminy Kostomłoty

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kostomłoty.

Mapa Geoportal Kostomłoty

Dane urzędu

Urząd Gminy Kostomłotyul. Ślężna 2Kostomłoty, 55-311

Tel: 71 3170283

Fax: 71 3170287

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ljh32d3x0r/skrytka

E-mail: gmina@kostomloty.pl

Powiat: średzki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Kostomłoty: 0218012

Witryna: www.kostomloty.pl

Władze lokalne: Wójt Janina Gawlikgmina@kostomloty.pl

Gmina Kostomłoty w liczbach

Powierzchnia gminy Kostomłoty*

145 km2

749 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kostomłoty*

7 109 mieszkańców

1313 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kostomłoty*

49 mieszkańców na km2

1584 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kostomłoty

Geoportal Kostomłoty prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kostomłoty

Jak powstał Geoportal gminy Kostomłoty?

Geoportal Kostomłoty powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kostomłoty, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kostomłoty umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kostomłoty

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kostomłoty?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kostomłoty;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kostomłoty;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kostomłoty;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kostomłoty;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kostomłotów.
Informacje na Geoportalu Kostomłoty

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kostomłoty?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kostomłoty;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kostomłoty;
 • Rejestr MPZP Kostomłoty;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kostomłoty;
 • Mapa Topograficzna gminy Kostomłoty;
 • Mapa Solarna gminy Kostomłoty;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kostomłoty;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kostomłoty

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kostomłoty?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kostomłoty.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kostomłoty łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kostomłotach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kostomłotów zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kostomłoty, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kostomłoty oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kostomłoty. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kostomłotów możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kostomłotów. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kostomłoty. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kostomłoty.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kostomłotach.

  Geoportal gminy Kostomłoty posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kostomłoty. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kostomłotach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kostomłoty przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kostomłotach.

  W Geoportalu Kostomłoty przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kostomłoty. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kostomłotach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kostomłoty zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kostomłoty, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kostomłoty oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kostomłoty.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kostomłoty. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kostomłoty są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kostomłoty podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kostomłoty.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kostomłotach. W Geoportalu gminy Kostomłoty udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kostomłotach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kostomłoty.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kostomłoty. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kostomłoty dla mieszkańców

Geoportal Kostomłoty jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kostomłoty. Na mapie Kostomłotów sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kostomłoty mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kostomłoty. Korzystając z map Geoportalu gminy Kostomłoty w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kostomłoty są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kostomłoty dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kostomłoty dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu